Skip to main content

KONHEF vzw / 515m²

De bouwheer is de firma Konhef vzw (certificering en keuring liften) die momenteel gehuisvest is in de naastliggende panden 7, 9 en 11. In functie van hun groei wensen zij ter hoogte van nr. 5 nieuwe kantoorruimte te bouwen. De firma Konhef vzw heeft zich zo’n 25 jaar geleden gevestigd in deze panden en was een van de eerste bedrijven die de heropleving van het Zuid mee in gang heeft gezet.

Het bestaande perceel is over de volledige oppervlakte bebouwd en omgeven door hoge uitbouwen aan de achtergevel, in het bouwblok. Ook in de nieuwbouw strekt de onderste laag zich uit over de volledige diepte van het perceel. Het donker programma (interne opleidingsruimte met projectie) wordt in de zones gerealiseerd die minder licht ontvangen. De open ruimte wordt op niveau +1 voorzien, waar het aansluiting vindt met de omliggende open ruimte. Het dak, dat als groendak uitgevoerd zal worden, heeft eveneens een groot daklicht, waardoor de kwaliteit van de ruimtes op gelijkvloers wordt vergroot. Vanaf de tweede bouwlaag (niveau +1) zou het plan aan de achterzijde aansluiting zoeken met de reeds aanwezige achteruitbouwen van de naburige panden. Er wordt vanaf dit niveau een hoek uitgespaard die moet toelaten om licht binnen te trekken in de aan de achterzijde gelegen kantoren. De achtergevel van het nieuwe volume wordt bovendien minder diep aangezet zelfs dan de huidige scheimuurdiepte om zo meer open ruimte te creëren.  Vanaf de vierde bouwlaag (niveau +3) dienen we de relatie met de uitbouw van het achterliggende perceel uit te werken. De volumetrie met 5 bouwlagen waarvan de laatste laag onder mansarde, komt in de ruimere omgeving frequent voor. De nieuwbouw zal een uitbreiding zijn van de bestaande kantoorgebouwen op nummer 7-11. Er is gezocht naar een typologie en materialisatie die aanleunt bij de kenmerkende pakhuizen uit de 20ste eeuw, zonder na te bootsen, maar met een hedendaagse vertaling. De voorgevel bestaat uit een hoge plint die aansluiting vindt bij de linker en rechter buur, de voordeur is dieper liggend geplaatst. De raamindelingen van het middendeel zijn naar voorbeeld van de rechter buur. De bovenste laag is uitgevoerd als beëindigingslaag en wordt onder dezelfde helling geplaatst als de buur links. De daklaag wordt in een dakbedekkingsmateriaal uitgevoerd, namelijk cementleien die de kleur van het metselwerk zoveel mogelijk zal benaderen. De gevel is opgebouwd uit horizontaal en verticaal metselwerkverband in licht gele/ beige steen gecombineerd met prefabbetonpanelen, die in dezelfde kleur als de baksteen worden uitgevoerd. De betonnen prefab panelen, zullen zorgen voor een uitsprong aan plint en kroonlijst om de geleding te benadrukken. Boven de ramen en in de voordeur wordt er een boogvorm voorzien. Het aluminium schrijnwerk en borstwering worden in een donker groene kleur uitgevoerd. De achtergevel wordt eveneens voorzien in horizontaal metselwerkverband in combinatie met een prefabbetonnen kroonlijst en groen aluminium schrijnwerk en borstwering. Boven de kroonlijst worden de beige cementleien geplaatst. De afwerking van de daken gebeurd door een prefab betonnen deksteen in dezelfde kleur als het metselwerk.

BUDGET: undisclosed

Thomas Cols, Anneleen Raeymaekers
2018

Gijzelaarstraat
2000 Antwerpen
Belgium

KONHEF vzw / 515m²

De bouwheer is de firma Konhef vzw (certificering en keuring liften) die momenteel gehuisvest is in de naastliggende panden 7, 9 en 11. In functie van hun groei wensen zij ter hoogte van nr. 5 nieuwe kantoorruimte te bouwen. De firma Konhef vzw heeft zich zo’n 25 jaar geleden gevestigd in deze panden en was een van de eerste bedrijven die de heropleving van het Zuid mee in gang heeft gezet.

Het bestaande perceel is over de volledige oppervlakte bebouwd en omgeven door hoge uitbouwen aan de achtergevel, in het bouwblok. Ook in de nieuwbouw strekt de onderste laag zich uit over de volledige diepte van het perceel. Het donker programma (interne opleidingsruimte met projectie) wordt in de zones gerealiseerd die minder licht ontvangen. De open ruimte wordt op niveau +1 voorzien, waar het aansluiting vindt met de omliggende open ruimte. Het dak, dat als groendak uitgevoerd zal worden, heeft eveneens een groot daklicht, waardoor de kwaliteit van de ruimtes op gelijkvloers wordt vergroot. Vanaf de tweede bouwlaag (niveau +1) zou het plan aan de achterzijde aansluiting zoeken met de reeds aanwezige achteruitbouwen van de naburige panden. Er wordt vanaf dit niveau een hoek uitgespaard die moet toelaten om licht binnen te trekken in de aan de achterzijde gelegen kantoren. De achtergevel van het nieuwe volume wordt bovendien minder diep aangezet zelfs dan de huidige scheimuurdiepte om zo meer open ruimte te creëren.  Vanaf de vierde bouwlaag (niveau +3) dienen we de relatie met de uitbouw van het achterliggende perceel uit te werken. De volumetrie met 5 bouwlagen waarvan de laatste laag onder mansarde, komt in de ruimere omgeving frequent voor. De nieuwbouw zal een uitbreiding zijn van de bestaande kantoorgebouwen op nummer 7-11. Er is gezocht naar een typologie en materialisatie die aanleunt bij de kenmerkende pakhuizen uit de 20ste eeuw, zonder na te bootsen, maar met een hedendaagse vertaling. De voorgevel bestaat uit een hoge plint die aansluiting vindt bij de linker en rechter buur, de voordeur is dieper liggend geplaatst. De raamindelingen van het middendeel zijn naar voorbeeld van de rechter buur. De bovenste laag is uitgevoerd als beëindigingslaag en wordt onder dezelfde helling geplaatst als de buur links. De daklaag wordt in een dakbedekkingsmateriaal uitgevoerd, namelijk cementleien die de kleur van het metselwerk zoveel mogelijk zal benaderen. De gevel is opgebouwd uit horizontaal en verticaal metselwerkverband in licht gele/ beige steen gecombineerd met prefabbetonpanelen, die in dezelfde kleur als de baksteen worden uitgevoerd. De betonnen prefab panelen, zullen zorgen voor een uitsprong aan plint en kroonlijst om de geleding te benadrukken. Boven de ramen en in de voordeur wordt er een boogvorm voorzien. Het aluminium schrijnwerk en borstwering worden in een donker groene kleur uitgevoerd. De achtergevel wordt eveneens voorzien in horizontaal metselwerkverband in combinatie met een prefabbetonnen kroonlijst en groen aluminium schrijnwerk en borstwering. Boven de kroonlijst worden de beige cementleien geplaatst. De afwerking van de daken gebeurd door een prefab betonnen deksteen in dezelfde kleur als het metselwerk.

BUDGET: undisclosed

Thomas Cols, Anneleen Raeymaekers
2018 - 2018

Gijzelaarstraat
2000 Antwerpen
Belgium