Skip to main content

Ecowijk NV en SOGent / 4400m²

In opdracht van Ecowijk NV werd Areal aangesteld om een aandeel van de gebouwde omgeving vorm te geven binnen een duurzame ecowijk op de voormalige terreinen van het voetbalstadion van La Gantoise. Samen met BUUR werd een masterplan, een beeldkwaliteitsplan en een verkavelingsplan opgesteld dat leidend is voor alle betrokken partners. De gebouwde omgeving interageert op gevarieerde wijze met de publieke drager, een centraal buurtpark van omvang. Deze ecologische woonwijk is autovrij, Breeam gecertifieerd op wijk- en gebouwniveau, toonaangevend op gebied van collectieve voorzieningen, gemeenschappelijke energievoorzieningen, mobiliteit, waterhuishouding en typologische variatie. Een beeldkwaliteitsplan dat inzet op een architecturale en materiaaltechnische toolbox op wijkniveau zal de architecten toelaten om binnen de collectiviteit een eigen signatuur aan te brengen. Het project takt aan op het omliggende woonweefsel en zal een significant antwoord bieden op de woningnood om en rond Gent.

ism DENC!-studio, BONTINCK architecten en BUUR

BUDGET: 7.500.000 euro

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2016

Tennisstraat
9050 Gentbrugge
Belgium

Ecowijk NV en SOGent / 4400m²

In opdracht van Ecowijk NV werd Areal aangesteld om een aandeel van de gebouwde omgeving vorm te geven binnen een duurzame ecowijk op de voormalige terreinen van het voetbalstadion van La Gantoise. Samen met BUUR werd een masterplan, een beeldkwaliteitsplan en een verkavelingsplan opgesteld dat leidend is voor alle betrokken partners. De gebouwde omgeving interageert op gevarieerde wijze met de publieke drager, een centraal buurtpark van omvang. Deze ecologische woonwijk is autovrij, Breeam gecertifieerd op wijk- en gebouwniveau, toonaangevend op gebied van collectieve voorzieningen, gemeenschappelijke energievoorzieningen, mobiliteit, waterhuishouding en typologische variatie. Een beeldkwaliteitsplan dat inzet op een architecturale en materiaaltechnische toolbox op wijkniveau zal de architecten toelaten om binnen de collectiviteit een eigen signatuur aan te brengen. Het project takt aan op het omliggende woonweefsel en zal een significant antwoord bieden op de woningnood om en rond Gent.

ism DENC!-studio, BONTINCK architecten en BUUR

BUDGET: 7.500.000 euro

Chris Eeraerts, Thomas Cols
2016 - 2016

Tennisstraat
9050 Gentbrugge
Belgium