Skip to main content

Matexi Development nv / AG Vespa / 22.165m² / Prijsvraag

Kansen voor een duurzame wijk. De bijzondere ligging en de randvoorwaarden van het terrein vormen een bijzondere troef voor de realisatie van een vernieuwende, diverse en landschappelijk verweven woonomgeving. Binnen de regio Antwerpen is dit een unieke groene plek in het systeem van het Superpark Zuiderpark. Het gebied vormt een sleutelplek in het masterplan van Secchi-Vigano. Deze conditie genereert bijzondere kwaliteiten maar vergt ook uitspraken over de defi nitie van de eigen ruimte versus de publieke ruimte. We zijn geboeid door het subtiele reliëf en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor het afl ijnen van overgangen. We onderschrijven tevens voluit de keuze voor een concentratie van het parkeerprogramma ondergronds in de ruime zone van bouwveld.

In onze visie verruimen we de aandacht dan ook naar de evidente meerwaarde van de verwevenheid van park en natuurgebied met het wonen, in een context die voorrang geeft aan duurzame en zachte mobiliteit. Het masterplan definieert een veelheid aan plekken en sferen in zowel de publieke als de private ruimte. De bouwvolumes en velden vertonen een grote morfologische diversiteit. Vertrekkend vanuit de intrinsieke kwaliteiten van het masterplan zoeken we naar verbinding en hiërarchie om de wijk te structureren. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de woonomgeving baat heeft bij een variatie aan condities die de overgang van publiek naar semi-privaat en privaat duiden. We geloven in het belang en de kwaliteit van de eigenheid en de leesbaarheid van elk van deze plekken. Deze maakt immers dat de bewoner zich vanuit de intimiteit van haar/zijn individuele woning op gepaste wijze kan verhouden tot het grote geheel. Een evenwichtige samenhang binnen de bouwzones en de gebouwen (gestapeld of grondgebonden, privaat of sociaal) is cruciaal in onze visie. Veel meer dan een losse schakeling van elementen in het landschap zien we deze vernieuwende wijk als subtiel verbonden programma’s rond meer toegeëigende publieke collectieve tuinen die als grotere velden het publieke karakter van de overige groenruimte versterken en opladen. Een diversiteit aan natuurlijke en architecturale elementen als wadi’s, grachten, lage keermuren, hagen, traptreden, hellingen, taluds en luifels vormen de bouwstenen van deze woon- en parkomgeving. Deze visie laat zich goed uitleggen aan de hand van het bovenstaande kunstwerk van Richard Serra: cultuurelementen worden op zeer precieze wijze in het natuurlijke landschap geplaatst. De topografie wordt hierdoor in zekere zin opnieuw leesbaar, en een nieuwe verstandhouding tussen de toeschouwer en het landschap wordt blootgelegd. Contrastrijk, maar ook respectvol. Richtinggevend, maar niet dwingend. Om tot een geloofwaardige invulling van een duurzame wijk te komen, kiezen we resoluut voor een brede invulling aan het aspect duurzaamheid. De duurzaamheidsmeter voor wijken vormt onze leidraad in het evalueren van onze ontwerpmatige keuzes.

BESLOTEN PRIJSVRAAG: 2e plaats

ism HUB + KARRES & BRANDS (NL)

BUDGET: 37.500.000 euro

Thomas Cols, Ine Baeyens
2017

Krijgslaan
2610 Wilrijk
Belgium

Matexi Development nv / AG Vespa / 22.165m² / Prijsvraag

Kansen voor een duurzame wijk. De bijzondere ligging en de randvoorwaarden van het terrein vormen een bijzondere troef voor de realisatie van een vernieuwende, diverse en landschappelijk verweven woonomgeving. Binnen de regio Antwerpen is dit een unieke groene plek in het systeem van het Superpark Zuiderpark. Het gebied vormt een sleutelplek in het masterplan van Secchi-Vigano. Deze conditie genereert bijzondere kwaliteiten maar vergt ook uitspraken over de defi nitie van de eigen ruimte versus de publieke ruimte. We zijn geboeid door het subtiele reliëf en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan voor het afl ijnen van overgangen. We onderschrijven tevens voluit de keuze voor een concentratie van het parkeerprogramma ondergronds in de ruime zone van bouwveld.

In onze visie verruimen we de aandacht dan ook naar de evidente meerwaarde van de verwevenheid van park en natuurgebied met het wonen, in een context die voorrang geeft aan duurzame en zachte mobiliteit. Het masterplan definieert een veelheid aan plekken en sferen in zowel de publieke als de private ruimte. De bouwvolumes en velden vertonen een grote morfologische diversiteit. Vertrekkend vanuit de intrinsieke kwaliteiten van het masterplan zoeken we naar verbinding en hiërarchie om de wijk te structureren. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de woonomgeving baat heeft bij een variatie aan condities die de overgang van publiek naar semi-privaat en privaat duiden. We geloven in het belang en de kwaliteit van de eigenheid en de leesbaarheid van elk van deze plekken. Deze maakt immers dat de bewoner zich vanuit de intimiteit van haar/zijn individuele woning op gepaste wijze kan verhouden tot het grote geheel. Een evenwichtige samenhang binnen de bouwzones en de gebouwen (gestapeld of grondgebonden, privaat of sociaal) is cruciaal in onze visie. Veel meer dan een losse schakeling van elementen in het landschap zien we deze vernieuwende wijk als subtiel verbonden programma’s rond meer toegeëigende publieke collectieve tuinen die als grotere velden het publieke karakter van de overige groenruimte versterken en opladen. Een diversiteit aan natuurlijke en architecturale elementen als wadi’s, grachten, lage keermuren, hagen, traptreden, hellingen, taluds en luifels vormen de bouwstenen van deze woon- en parkomgeving. Deze visie laat zich goed uitleggen aan de hand van het bovenstaande kunstwerk van Richard Serra: cultuurelementen worden op zeer precieze wijze in het natuurlijke landschap geplaatst. De topografie wordt hierdoor in zekere zin opnieuw leesbaar, en een nieuwe verstandhouding tussen de toeschouwer en het landschap wordt blootgelegd. Contrastrijk, maar ook respectvol. Richtinggevend, maar niet dwingend. Om tot een geloofwaardige invulling van een duurzame wijk te komen, kiezen we resoluut voor een brede invulling aan het aspect duurzaamheid. De duurzaamheidsmeter voor wijken vormt onze leidraad in het evalueren van onze ontwerpmatige keuzes.

BESLOTEN PRIJSVRAAG: 2e plaats

ism HUB + KARRES & BRANDS (NL)

BUDGET: 37.500.000 euro

Thomas Cols, Ine Baeyens
2016 - 2016

Krijgslaan
2610 Wilrijk
Belgium