Skip to main content

AG VESPA / Prijsvraag / 23 241m²

Het project betreft duidelijke programma’s met elk hun eigen identiteit: het woonzorgprogramma, het dienstverleningscentrum, de basisschool en de secundaire school. Deze verschillende programmaonderdelen schakelen we compact en overzichtelijk in de noordoosthoek van de projectsite. Samen vormen ze een hedendaagse abdij-figuur met ruimte voor geborgenheid en intimiteit, maar ook overzicht en herkenbaarheid. Zowel de gebouwde als de open ruimte zorgen voor een uniforme sterke figuur die efficiënt functioneren en een logische bouw toelaten. Tegelijk maken ze differentiatie en vrijheid mogelijk, waarbinnen een veelheid aan individuele ervaringen en verhalen zich kunnen afspelen. De compositie is overzichtelijk, uniek en op maat van het inclusieve zorgprogramma uit de opgave waarbij een zoektocht naar identiteit, synergiën en meervoudig ruimtegebruik, efficiënt gebruik en collectieve meerwaarde voorop staat. De verschillende zorgfuncties zijn elk efficiënt georganiseerd rond een eigen buitenruimte als een geborgen veilig hof. Elk zorgprogramma krijgt een eigen identiteit en aangepaste lay-out. Binnen de compositie verbijzonderen sommige volumes zich door hun vorm, functie of materialiteit en geven ze richting en herkenning aan zowel bezoekers, personeel als bewoners. Tussen de verschillende zorgfuncties krijgen collectieve volumes en buitenruimtes een plek die dubbelgebruik mogelijk maakt. Het woonzorgprogramma krijgt een plek aan de straat en het pleintje, als een vooruitgeschoven zet op de site, een uitgestoken hand naar de buurt. Het dienstverleningscentrum koppelen we aan het woonzorggedeelte en plaatsen we langs de Leo Baekelandstraat. Het schoolzorgprogramma bevindt zich aan de groene zuidzijde. De secundaire school (BUSO) bevindt zich aan de straatzijde, de basisschool (BUBAO) krijgt een meer geborgen plek beschermd naar het landschapspark.

BESLOTEN PRIJSVRAAG ism BRUT architecture and urban design + OMGEVING

Chris Eeraerts, Thomas Cols, Ignace De Keyser, Annelies Vanhauwaert
2018

Leo Baekelandstraat 10
2030 Antwerpen
Belgium

AG VESPA / Prijsvraag / 23 241m²

Het project betreft duidelijke programma’s met elk hun eigen identiteit: het woonzorgprogramma, het dienstverleningscentrum, de basisschool en de secundaire school. Deze verschillende programmaonderdelen schakelen we compact en overzichtelijk in de noordoosthoek van de projectsite. Samen vormen ze een hedendaagse abdij-figuur met ruimte voor geborgenheid en intimiteit, maar ook overzicht en herkenbaarheid. Zowel de gebouwde als de open ruimte zorgen voor een uniforme sterke figuur die efficiënt functioneren en een logische bouw toelaten. Tegelijk maken ze differentiatie en vrijheid mogelijk, waarbinnen een veelheid aan individuele ervaringen en verhalen zich kunnen afspelen. De compositie is overzichtelijk, uniek en op maat van het inclusieve zorgprogramma uit de opgave waarbij een zoektocht naar identiteit, synergiën en meervoudig ruimtegebruik, efficiënt gebruik en collectieve meerwaarde voorop staat. De verschillende zorgfuncties zijn elk efficiënt georganiseerd rond een eigen buitenruimte als een geborgen veilig hof. Elk zorgprogramma krijgt een eigen identiteit en aangepaste lay-out. Binnen de compositie verbijzonderen sommige volumes zich door hun vorm, functie of materialiteit en geven ze richting en herkenning aan zowel bezoekers, personeel als bewoners. Tussen de verschillende zorgfuncties krijgen collectieve volumes en buitenruimtes een plek die dubbelgebruik mogelijk maakt. Het woonzorgprogramma krijgt een plek aan de straat en het pleintje, als een vooruitgeschoven zet op de site, een uitgestoken hand naar de buurt. Het dienstverleningscentrum koppelen we aan het woonzorggedeelte en plaatsen we langs de Leo Baekelandstraat. Het schoolzorgprogramma bevindt zich aan de groene zuidzijde. De secundaire school (BUSO) bevindt zich aan de straatzijde, de basisschool (BUBAO) krijgt een meer geborgen plek beschermd naar het landschapspark.

BESLOTEN PRIJSVRAAG ism BRUT architecture and urban design + OMGEVING

Chris Eeraerts, Thomas Cols, Ignace De Keyser, Annelies Vanhauwaert
2018 - 2018

Leo Baekelandstraat 10
2030 Antwerpen
Belgium