Skip to main content

AGSO Stedelijk onderwijs / Prijsvraag / 4065m²

Op uitnodiging van AGVESPA en AGSO werd Areal uitgenodigd voor een besloten prijsvraag voor de uitbreiding en reconversie van een schoolsite te Deurne. De bestaande infrastructuur bevat een aantal constructief en architecturaal waardevolle elementen. Binnen deze elementen zien we tevens littekens van verschillende bouwfasen. Onze strategie voor de reconversie van de site bestaat uit volgende krachtlijnen: ontpitten en saneren, uitbreiden van het te behouden, een kloppend hart voor kleuters en lagere school en het creëren van geborgen buitenplekken. De bestaande gang van de centrale klassenvleugel wordt opgeschaald zodat een voldoende brede gang ontstaat, met ruime plekken voor de klassen, zodat de gang meer is dan circulatie, maar ook foyer, didactische ruimte, berging en buiten klassikale werkplek. De brede gang laat plaatsing van bergingen, sanitair en verticale circulatie toe. De hoofdinkom van de school wordt langs de Waterbaan voorzien. De school krijgt een nieuw gezicht. Op het gelijkvloers wordt de administratieve cluster ingeplant. Op het verdiep worden alle zorg- en levensbeschouwelijke klassen voorzien die tevens dienst kunnen doen als vergaderlokaal, in directe verbinding met de administratieve cluster op het gelijkvloers. Het volledige gabarit wordt niet volgebouwd in de breedte. We wensen de bezoeker en passant een blik tot in het hart van het schooldomein. Luifels omranden de speelplaatsen. Ze zorgen voor een juiste geborgenheid en een schaalaanpassing op maat van de kinderen. De dubbelhoge gevels worden gebroken, en een geborgen overgang tussen binnen- en buitenruimte ontstaat. Een plaats om in de rij te gaan staan, om droog buiten te spelen en te eten, zonwerend maar translucent. De overgang tussen binnen en buiten is meer dan een dorpel. Er werd resoluut gekozen voor een kleuterschool op het maaiveld. De lagere school strekt zich uit op de eerste verdieping. Centraal wordt een open traphal voorzien, met tribune, die de verbinding maakt tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping. De inplanting van de sporthal is door zijn hoogte van 8,5m niet evident. Er werd resoluut gekozen om de sporthal niet te verdiepen wegens de gevoelige meerkost. De sporthal wordt, rekening houdend met de 45° regel, op voldoende afstand van de perceelsgrenzen ingeplant.

BESLOTEN PRIJSVRAAG

Thomas Cols, Chris Eeraerts, Anneleen Raeymaekers, Ine Baeyens
2019

St Rochustraat
2100 Deurne
Belgium

AGSO Stedelijk onderwijs / Prijsvraag / 4065m²

Op uitnodiging van AGVESPA en AGSO werd Areal uitgenodigd voor een besloten prijsvraag voor de uitbreiding en reconversie van een schoolsite te Deurne. De bestaande infrastructuur bevat een aantal constructief en architecturaal waardevolle elementen. Binnen deze elementen zien we tevens littekens van verschillende bouwfasen. Onze strategie voor de reconversie van de site bestaat uit volgende krachtlijnen: ontpitten en saneren, uitbreiden van het te behouden, een kloppend hart voor kleuters en lagere school en het creëren van geborgen buitenplekken. De bestaande gang van de centrale klassenvleugel wordt opgeschaald zodat een voldoende brede gang ontstaat, met ruime plekken voor de klassen, zodat de gang meer is dan circulatie, maar ook foyer, didactische ruimte, berging en buiten klassikale werkplek. De brede gang laat plaatsing van bergingen, sanitair en verticale circulatie toe. De hoofdinkom van de school wordt langs de Waterbaan voorzien. De school krijgt een nieuw gezicht. Op het gelijkvloers wordt de administratieve cluster ingeplant. Op het verdiep worden alle zorg- en levensbeschouwelijke klassen voorzien die tevens dienst kunnen doen als vergaderlokaal, in directe verbinding met de administratieve cluster op het gelijkvloers. Het volledige gabarit wordt niet volgebouwd in de breedte. We wensen de bezoeker en passant een blik tot in het hart van het schooldomein. Luifels omranden de speelplaatsen. Ze zorgen voor een juiste geborgenheid en een schaalaanpassing op maat van de kinderen. De dubbelhoge gevels worden gebroken, en een geborgen overgang tussen binnen- en buitenruimte ontstaat. Een plaats om in de rij te gaan staan, om droog buiten te spelen en te eten, zonwerend maar translucent. De overgang tussen binnen en buiten is meer dan een dorpel. Er werd resoluut gekozen voor een kleuterschool op het maaiveld. De lagere school strekt zich uit op de eerste verdieping. Centraal wordt een open traphal voorzien, met tribune, die de verbinding maakt tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping. De inplanting van de sporthal is door zijn hoogte van 8,5m niet evident. Er werd resoluut gekozen om de sporthal niet te verdiepen wegens de gevoelige meerkost. De sporthal wordt, rekening houdend met de 45° regel, op voldoende afstand van de perceelsgrenzen ingeplant.

BESLOTEN PRIJSVRAAG

Thomas Cols, Chris Eeraerts, Anneleen Raeymaekers, Ine Baeyens
2019 - 2019

St Rochustraat
2100 Deurne
Belgium