Skip to main content

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 3845m²

Dit schoolproject voor de uitbreiding van basisschool Het Laerhof kwam tot stand na een gewonnen wedstrijdprocedure. Een bestaande schoolomgeving, voorzien van verschillende gedateerde paviljoenen en tijdelijke lokalen, diende getransformeerd te worden en aangevuld met een sporthal voor buitenschools gebruik. Een gefaseerde afbraak en nieuwbouwstrategie rondom een te bewaren massieve boom, bood een conceptueel, pedagogisch en pragmatisch antwoord op de transformatie van de in gebruik blijvende schoolomgeving. De éénlaagse kleuterschool werd in eerste instantie gebouwd. Een gestapeld lagere schoolvolume zorgde voor de nodige verdichting, waardoor voldoende plaats gevrijwaard werd om te spelen en de bouw van de sporthal, als vooruitgeschoven zet naar de buurt. De heraanleg van alle speelplaatsen, overdekte fietsenstallingen en parkeergelegenheid, vormt het sluitstuk van deze herwaardering en uitbreiding. Een luifel en stoere bank rondom de bestaande boom, verbinden de drie nieuwbouwen en bakenen het hart van de school af. Het eindresultaat van de schooltransformatie dient geenszins de complexe fasering te tonen. De driedeling is niet alleen het resultaat van een complex faseringsproces maar definieert ook conceptueel de voornaamste programmadelen. Een laag volume voor de kleuters herbergt duplexklassen die via grote schuifwanden kunnen verbonden worden met overgedimensioneerde gangen. Deze overvloedig van daglicht voorziene polyvalente plekken staan in directe verbinding met de overdekte speelplaats. Een gestapeld volume voor de lagere school huisvest het secretariaat en kondigt een geschrankte stapeling van polyvalente ruimtes aan, dewelke op elk niveau de klassen ontluchten. De sporthal wordt tegen de rooilijn ingepland. Een overdekte wandelgang langs het open gelijkvloers expliciteert de verankering in de wijk. Een uniforme materialisering van groen beton op het gelijkvloers, natuurlijke vezelcementleien op de verdiepingen en geanodiseerd buitenschrijnwerk, zorgt voor een herkenbaar en uitgesproken coloriet, in zijn gedesatureerde context. De school stelt zich open en laat plaats voor een nieuw hart, maar vooral voor ruimte om te spelen.

BUDGET: 5.003.559,89 euro

Thomas Cols, Kristof Van Loy
2014 - 2017

Laarsebaan
2170 Merksem
Belgium

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 3845m²

Dit schoolproject voor de uitbreiding van basisschool Het Laerhof kwam tot stand na een gewonnen wedstrijdprocedure. Een bestaande schoolomgeving, voorzien van verschillende gedateerde paviljoenen en tijdelijke lokalen, diende getransformeerd te worden en aangevuld met een sporthal voor buitenschools gebruik. Een gefaseerde afbraak en nieuwbouwstrategie rondom een te bewaren massieve boom, bood een conceptueel, pedagogisch en pragmatisch antwoord op de transformatie van de in gebruik blijvende schoolomgeving. De éénlaagse kleuterschool werd in eerste instantie gebouwd. Een gestapeld lagere schoolvolume zorgde voor de nodige verdichting, waardoor voldoende plaats gevrijwaard werd om te spelen en de bouw van de sporthal, als vooruitgeschoven zet naar de buurt. De heraanleg van alle speelplaatsen, overdekte fietsenstallingen en parkeergelegenheid, vormt het sluitstuk van deze herwaardering en uitbreiding. Een luifel en stoere bank rondom de bestaande boom, verbinden de drie nieuwbouwen en bakenen het hart van de school af. Het eindresultaat van de schooltransformatie dient geenszins de complexe fasering te tonen. De driedeling is niet alleen het resultaat van een complex faseringsproces maar definieert ook conceptueel de voornaamste programmadelen. Een laag volume voor de kleuters herbergt duplexklassen die via grote schuifwanden kunnen verbonden worden met overgedimensioneerde gangen. Deze overvloedig van daglicht voorziene polyvalente plekken staan in directe verbinding met de overdekte speelplaats. Een gestapeld volume voor de lagere school huisvest het secretariaat en kondigt een geschrankte stapeling van polyvalente ruimtes aan, dewelke op elk niveau de klassen ontluchten. De sporthal wordt tegen de rooilijn ingepland. Een overdekte wandelgang langs het open gelijkvloers expliciteert de verankering in de wijk. Een uniforme materialisering van groen beton op het gelijkvloers, natuurlijke vezelcementleien op de verdiepingen en geanodiseerd buitenschrijnwerk, zorgt voor een herkenbaar en uitgesproken coloriet, in zijn gedesatureerde context. De school stelt zich open en laat plaats voor een nieuw hart, maar vooral voor ruimte om te spelen.

BUDGET: 5.003.559,89 euro

Thomas Cols, Kristof Van Loy
2013 - 2017

Laarsebaan
2170 Merksem
Belgium