Skip to main content

AGSO | Antwerpen

De site vormt een oase in het stedelijke weefsel, historisch gekenmerkt door een reeks activiteiten die meer of minder beslag legden op het binnengebied. De huidige en geplande activiteit als basisschool met ruimte om te spelen en te sporten is ongetwijfeld de meest publieke en maatschappelijk relevante ervan en noopt ons tot een zorgvuldige en beredeneerde ontwerpinsteek.

Vooraleer een ontwerpstrategie te kunnen ontwikkelen, hebben we een gericht historisch onderzoek gevoerd op basis van de beschikbare documenten uit het stadsarchief. We onderscheiden hier enkele belangrijke fases die de site tot zijn huidige vorm en gebruik gebracht hebben. Het neoclassicistisch burgerhuis werd in 1879 gebouwd voor Henri Jacques Krijn – Huybrechts. Een éénlaagse uitbouw achterin prikt in het binnengebied. In 1882 bouwt hij drie bijkomende burgerhuizen en hij blijkt ook de initiatiefnemer van een industriële stoomdiamantslijperij in het binnengebied waarvan de geritmeerde openingen in de scheimuur nog een reliek zijn. In 1919 worden de gronden en huizen aangekocht door de stad met het oog op een gebruik als school. Pas in 1949 wordt het landhuis ‘Hof van Kryn’ in gebruik genomen als kleuterschool. Door het groeiende aantal leerlingen wordt de school in verschillende stappen gerenoveerd en uitgebreid. Hierdoor wordt het binnengebied volledig door de school in gebruik genomen.

We geloven in de bijzondere kwaliteiten van de historische panden als ‘huis voor de kleuters’ en willen de kwaliteit en ontsluiting ervan versterken door op zeer precieze wijze en met respect in te grijpen in de bestaande structuur. De lagere school kan zich ontwikkelen als een achterhuis in het Hof van Krijn waarbij het een logische plaats inneemt in het binnengebied en binnen de stedenbouwkundige envelop kan blijven. De sporthal wordt halfondergronds ontworpen als een gebaar naar de buurt en een opening tot een meer publieke voorzone. Het binnengebied wordt geleed en toegeëigend. De programma’s organiseren zich rond eigen hoven, die dankzij de transparantie en doorwaadbaarheid van het maaiveld een cluster van hoven vormen.

Anneleen Raeymaekers, Ine Baeyens

Molenstraat 24
2018 Antwerpen
Belgium

AGSO | Antwerpen

De site vormt een oase in het stedelijke weefsel, historisch gekenmerkt door een reeks activiteiten die meer of minder beslag legden op het binnengebied. De huidige en geplande activiteit als basisschool met ruimte om te spelen en te sporten is ongetwijfeld de meest publieke en maatschappelijk relevante ervan en noopt ons tot een zorgvuldige en beredeneerde ontwerpinsteek.

Vooraleer een ontwerpstrategie te kunnen ontwikkelen, hebben we een gericht historisch onderzoek gevoerd op basis van de beschikbare documenten uit het stadsarchief. We onderscheiden hier enkele belangrijke fases die de site tot zijn huidige vorm en gebruik gebracht hebben. Het neoclassicistisch burgerhuis werd in 1879 gebouwd voor Henri Jacques Krijn – Huybrechts. Een éénlaagse uitbouw achterin prikt in het binnengebied. In 1882 bouwt hij drie bijkomende burgerhuizen en hij blijkt ook de initiatiefnemer van een industriële stoomdiamantslijperij in het binnengebied waarvan de geritmeerde openingen in de scheimuur nog een reliek zijn. In 1919 worden de gronden en huizen aangekocht door de stad met het oog op een gebruik als school. Pas in 1949 wordt het landhuis ‘Hof van Kryn’ in gebruik genomen als kleuterschool. Door het groeiende aantal leerlingen wordt de school in verschillende stappen gerenoveerd en uitgebreid. Hierdoor wordt het binnengebied volledig door de school in gebruik genomen.

We geloven in de bijzondere kwaliteiten van de historische panden als ‘huis voor de kleuters’ en willen de kwaliteit en ontsluiting ervan versterken door op zeer precieze wijze en met respect in te grijpen in de bestaande structuur. De lagere school kan zich ontwikkelen als een achterhuis in het Hof van Krijn waarbij het een logische plaats inneemt in het binnengebied en binnen de stedenbouwkundige envelop kan blijven. De sporthal wordt halfondergronds ontworpen als een gebaar naar de buurt en een opening tot een meer publieke voorzone. Het binnengebied wordt geleed en toegeëigend. De programma’s organiseren zich rond eigen hoven, die dankzij de transparantie en doorwaadbaarheid van het maaiveld een cluster van hoven vormen.

Anneleen Raeymaekers, Ine Baeyens
2017 - 2024

Molenstraat 24
2018 Antwerpen
Belgium