Skip to main content

74 Sociale woningen | De ideale Woning | Lint

De ontwikkeling van het woonuitbriedingsgebied Zevenhujizen kent reeds een lange geschiedenis. De grondeigenaars
De Ideale Woning en drie private ontwikkelaars werken reeds enkele jaren aan een kwalitatief plan om het binnengebied
te ontsluiten, een kwalitatief (sociaal) woonaanbod aan te bieden in symbiose met een groen waterrobuust kader, dat de
gevoeligfheden van de site en de buurt in acht neemt. Het RUP werd geschreven in 2011, een omgevingsvergunningsdossier
voor de verkaveling en de infrastructuurwerken werd uiteindelijk eind 2018 ingediend, is ontvankelijk verklaard en is
nog in behandeling.
Deze vergevorderde procedurele stappen maken dat vandaag een kwalitatief kader voor handen is waarbinnen het
programma van eisen architecturaal dient vertaald te worden.
Dit kader, dat momenteel nog rechtsgeldigheid dient te verwerven, is een voorwaarde om de projectambitie van
De Ideale Woning waar te maken: het voorontwerpdossier moet uiterlijk geagendeerd kunnen worden op de beoordelingscommissie
dd. februari 2022 voor opname op de meerjarenplanning van VMSW. Het voorontwerpdossier dient
zodoende in November 2021 klaar zijn.
In dit licht is het onze ambitie om optimaal te voldoen aan de gestelde stedenbouwkundige voorwaarden van de
verkavelingsaanvraag, aan het programma van eisen en niet in het minst aan de budgetaire eisen die voorop gesteld
worden.
Wij zijn ervan overtuigd juiste keuzes gemaakt te hebben die de voorschriften op de meest duurzame wijze invullen,
die woonkwaliteit koppelen aan budgetbeheersing, die ratio koppelt aan poezie, die individualiteit koppelen aan de
collectieve winsten van het groen kader.

Chris Eeraerts, Thomas Cols, Muriel Mulier, Ignace De Keyser, Diede Onzia
2021

Zevenhuizen
2547 Lint
Belgium

74 Sociale woningen | De ideale Woning | Lint

De ontwikkeling van het woonuitbriedingsgebied Zevenhujizen kent reeds een lange geschiedenis. De grondeigenaars
De Ideale Woning en drie private ontwikkelaars werken reeds enkele jaren aan een kwalitatief plan om het binnengebied
te ontsluiten, een kwalitatief (sociaal) woonaanbod aan te bieden in symbiose met een groen waterrobuust kader, dat de
gevoeligfheden van de site en de buurt in acht neemt. Het RUP werd geschreven in 2011, een omgevingsvergunningsdossier
voor de verkaveling en de infrastructuurwerken werd uiteindelijk eind 2018 ingediend, is ontvankelijk verklaard en is
nog in behandeling.
Deze vergevorderde procedurele stappen maken dat vandaag een kwalitatief kader voor handen is waarbinnen het
programma van eisen architecturaal dient vertaald te worden.
Dit kader, dat momenteel nog rechtsgeldigheid dient te verwerven, is een voorwaarde om de projectambitie van
De Ideale Woning waar te maken: het voorontwerpdossier moet uiterlijk geagendeerd kunnen worden op de beoordelingscommissie
dd. februari 2022 voor opname op de meerjarenplanning van VMSW. Het voorontwerpdossier dient
zodoende in November 2021 klaar zijn.
In dit licht is het onze ambitie om optimaal te voldoen aan de gestelde stedenbouwkundige voorwaarden van de
verkavelingsaanvraag, aan het programma van eisen en niet in het minst aan de budgetaire eisen die voorop gesteld
worden.
Wij zijn ervan overtuigd juiste keuzes gemaakt te hebben die de voorschriften op de meest duurzame wijze invullen,
die woonkwaliteit koppelen aan budgetbeheersing, die ratio koppelt aan poezie, die individualiteit koppelen aan de
collectieve winsten van het groen kader.

Chris Eeraerts, Thomas Cols, Muriel Mulier, Ignace De Keyser, Diede Onzia
2021 - 2021

Zevenhuizen
2547 Lint
Belgium