Skip to main content

Uitbreiden van GLS De Regenboog in Zellik i.s.M. BRUT Architecture

Met ons projectvoorstel geven we een antwoord op de verschillende uitdagingen
die naar voor komen uit de projectdefinitie. Met de uitbreiding willen we
de schoolsite in het centrum van Zellik beter organiseren en structureren.
Tegelijk zal het project de school een gezicht geven naar de Noorderlaan
met een duidelijke inkom en schoolpoort. Daarbij wordt het huidige
programma overschouwd, alsook de eindfase. De eindfase wordt
aangekondigd, versterkt het schoolgebouw en houdt rekening met een
verstandige finale werffase.

De uitbreiding van De Regenboog wordt een eenvoudig, compact en
leesbaar gebouw op schaal van de omgeving en op maat van de leerlingen
en het personeel. Ons ontwerp laat toe om in de toekomst de verdere groei
van de school eenvoudig op te vangen en de schoolsite af te werken.
Ons ontwerp gaat uit van een brede school waarbij de polyvalente zaal
met keuken makkelijk extern en multifunctioneel gebruikt kan worden. De
nieuwe inkom sluit aan op de Noorderlaan en laat buitenschools gebruik
toe, zonder de hele schoolsite open te moeten stellen. De inkom voor
leerlingen en gebruikers van de school wordt een vooruitgeschoven zet
naar de Noorderlaan, waar de nieuwe schoolpoort, een wachtluifel en de
fietsenberging worden gebundeld. Een verwelkomend werkend geheel dat
in een finale uitbreidingsfase zijn functie ongestoord kan vervullen.
De uitbreiding van De Regenboog wil een open school zijn, waarbij
gewerkt wordt over de klassenstructuur heen, waarbij de gangen en open
leercentra de leerervaring verruimen. In deze school willen we de kinderen
van vandaag zien opgroeien tot de volwassenen van morgen, met een
open blik, communicatief en thuis in onze diverse samenleving. Een open
leeromgeving waarbij vertrokken wordt van een klassieke klasstructuur
die door verstandige ingrepen ruimte laat voor klasoverschrijdende
pedagogiek.

De Regenboog is een school in de kern van Zellik en tegelijk ingebed
in het groen, met ruimte voor spel, educatie, ontdekking en natuur. De
vergroening van de speelplaats en de rechtstreekse verbinding met de
toekomstige gemeentetuin zal de leerlingen uitdagen en voorbereiden op
een meer gezonde levensstijl.

Wouter Verbiest, Chris Eeraerts

Noorderlaan
1731 Zellik
Belgium

Uitbreiden van GLS De Regenboog in Zellik i.s.M. BRUT Architecture

Met ons projectvoorstel geven we een antwoord op de verschillende uitdagingen
die naar voor komen uit de projectdefinitie. Met de uitbreiding willen we
de schoolsite in het centrum van Zellik beter organiseren en structureren.
Tegelijk zal het project de school een gezicht geven naar de Noorderlaan
met een duidelijke inkom en schoolpoort. Daarbij wordt het huidige
programma overschouwd, alsook de eindfase. De eindfase wordt
aangekondigd, versterkt het schoolgebouw en houdt rekening met een
verstandige finale werffase.

De uitbreiding van De Regenboog wordt een eenvoudig, compact en
leesbaar gebouw op schaal van de omgeving en op maat van de leerlingen
en het personeel. Ons ontwerp laat toe om in de toekomst de verdere groei
van de school eenvoudig op te vangen en de schoolsite af te werken.
Ons ontwerp gaat uit van een brede school waarbij de polyvalente zaal
met keuken makkelijk extern en multifunctioneel gebruikt kan worden. De
nieuwe inkom sluit aan op de Noorderlaan en laat buitenschools gebruik
toe, zonder de hele schoolsite open te moeten stellen. De inkom voor
leerlingen en gebruikers van de school wordt een vooruitgeschoven zet
naar de Noorderlaan, waar de nieuwe schoolpoort, een wachtluifel en de
fietsenberging worden gebundeld. Een verwelkomend werkend geheel dat
in een finale uitbreidingsfase zijn functie ongestoord kan vervullen.
De uitbreiding van De Regenboog wil een open school zijn, waarbij
gewerkt wordt over de klassenstructuur heen, waarbij de gangen en open
leercentra de leerervaring verruimen. In deze school willen we de kinderen
van vandaag zien opgroeien tot de volwassenen van morgen, met een
open blik, communicatief en thuis in onze diverse samenleving. Een open
leeromgeving waarbij vertrokken wordt van een klassieke klasstructuur
die door verstandige ingrepen ruimte laat voor klasoverschrijdende
pedagogiek.

De Regenboog is een school in de kern van Zellik en tegelijk ingebed
in het groen, met ruimte voor spel, educatie, ontdekking en natuur. De
vergroening van de speelplaats en de rechtstreekse verbinding met de
toekomstige gemeentetuin zal de leerlingen uitdagen en voorbereiden op
een meer gezonde levensstijl.

Wouter Verbiest, Chris Eeraerts
2021 - 2024

Noorderlaan
1731 Zellik
Belgium