Skip to main content

Brasschaat / Arro Antwerpen cvba / De Voorkempen-HE

Ontwerpvoorstel voor de ontwikkeling van  Het Leeg-Rietbeemden in Brasschaat.
Een water- en klimaatbestendig sluitstuk voor de lokale buurt.
Een verdichtingsstrategie die focust op sociale diversiteid, intelligente collectiviteit en mogelijkheden aanrijkt voor doordachte open ruimte en ongedwongen natuur.

In samenwerking met 
BRUT ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN  + ATELIER ARNE DERUYTER

Chris Eeraerts, Ine Baeyens
2019 - 2020

Het Leeg - Rietbeemden
2930 Brasschaat
Belgium

Brasschaat / Arro Antwerpen cvba / De Voorkempen-HE

Ontwerpvoorstel voor de ontwikkeling van  Het Leeg-Rietbeemden in Brasschaat.
Een water- en klimaatbestendig sluitstuk voor de lokale buurt.
Een verdichtingsstrategie die focust op sociale diversiteid, intelligente collectiviteit en mogelijkheden aanrijkt voor doordachte open ruimte en ongedwongen natuur.

In samenwerking met 
BRUT ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN  + ATELIER ARNE DERUYTER

Chris Eeraerts, Ine Baeyens
2019 - 2020

Het Leeg - Rietbeemden
2930 Brasschaat
Belgium