Skip to main content

KOBA NOORDKANT VZW | TNA | Antwerpen

In dit ontwerp willen we graag onze ambitie en visie uit de doeken doen voor het TNA Linkeroever. Om een onderbouwd antwoord te kunnen bieden aan de uitdaging om het bestaande gebouw te verbouwen en uit te breiden, hebben wij ons team multidisciplinair samengesteld waarbij naast Areal Architecten als ontwerper ook het studiebureau stabiliteit Concreet, het studiebureau Technieken STB en de EPB partner Xen Advies reeds in dit vroege ontwerpstadium mee nagedacht hebben over de uitdagingen. Hierbij is het voor ons team belangrijk om te benadrukken dat het ontwerpvoorstel dat we neerleggen geen volledig afgewerkt en vaststaand project is. Het bevat een aantal belangrijke insteken die we graag samen met jullie als bouwheer maar ook met de verschillende instanties en gebruikers verder aftoetsen. Enkel op deze manier kan een gedragen en veelzijdig project ontstaan dat een vernieuwende schoolomgeving laat ontstaan voor leerlingen en leerkrachten.

2021 - 2024

Louis Frarynlaan 30
2050 Antwerpen
België

KOBA NOORDKANT VZW | TNA | Antwerpen

In dit ontwerp willen we graag onze ambitie en visie uit de doeken doen voor het TNA Linkeroever. Om een onderbouwd antwoord te kunnen bieden aan de uitdaging om het bestaande gebouw te verbouwen en uit te breiden, hebben wij ons team multidisciplinair samengesteld waarbij naast Areal Architecten als ontwerper ook het studiebureau stabiliteit Concreet, het studiebureau Technieken STB en de EPB partner Xen Advies reeds in dit vroege ontwerpstadium mee nagedacht hebben over de uitdagingen. Hierbij is het voor ons team belangrijk om te benadrukken dat het ontwerpvoorstel dat we neerleggen geen volledig afgewerkt en vaststaand project is. Het bevat een aantal belangrijke insteken die we graag samen met jullie als bouwheer maar ook met de verschillende instanties en gebruikers verder aftoetsen. Enkel op deze manier kan een gedragen en veelzijdig project ontstaan dat een vernieuwende schoolomgeving laat ontstaan voor leerlingen en leerkrachten.

2021 - 2024

Louis Frarynlaan 30
2050 Antwerpen
België