Skip to main content

WoninGent / Prijsvraag / BESLOTEN PRIJSVRAAG / 4688m²

Het project van de Filature wordt gekenmerkt door een aantal grote stedenbouwkundige volumes met een industrieel verleden. Gezien deze rijke geschiedenis dat het in zich draagt, is de inbedding van beide projectdelen (de grondgebonden woningen en de gestapelde appartementen) een cruciaal uitgangspunt voor ons. De volledige wijk en in het bijzonder de groepswoningbouw langs de noordzijde van de Filaturestraat profiteren van de groene flank van het Bloemekenspark. De doorwaadbaarheid tussen de reeds eerder opgetrokken groepswoningen wordt doorgetrokken in ons voorstel voor de nieuwe gestapelde appartementen. Groene vingers strekken zich uit doorheen deze wisselende assen. Beide gebouwdelen vormen het gezicht van de toegang tot de nieuwe ontwikkeling. Een duidelijke morfologie met een uniforme kroonlijst voor de grondgebonden woningen, naar analogie met de arbeiderswijk, en een enkelvoudige vertrapping van de kroonlijst van de sociale appartementen, waardoor een duidelijk leesbaar baken aan de Filaturestraat ontstaat, doet een interessant morfologische dialoog ontstaan in weerwerk tot de diversiteit van de achterliggende woonvormen. De opdeling van het gestapeld volume in drie ten opzichte van elkaar geïnclineerde volumes, brengt het gebouw op maat en optimaliseerd de zichten naar het Bloemekenspark. Slechts twee ontsluitingen zorgen voor een optimale bediening van de appartementen. Tussen beide ontsluitingen wordt op het maaiveld een brede onderdoorgang voorzien, dewelke zich onderschrijft in de doorwaadbaarheid van de reeds gerealiseerde groepswoningen. Het gros van de appartementen zijn hoekappartementen, voorzien van een hoekterras, waardoor ze van een dubbele oriëntatie kunnen genieten. De onderliggende parking is in overeenstemming met de bovenliggende planindeling. De grondgebonden woningen vormen een bescheiden tegenhanger met een uniforme kroonlijst van twee bouwlagen over de volledige breedte. In relatie tot de modulering van het naastliggend gereconverseerd erfgoed krijgen de woningen twee-aan-twee gekoppelde architecturaal rijk gedetailleerde inkomportalen. Overdekte inkompartijen zorgen voor een zachte overgang met het openbaar domein. Tuinen evolueren met de beukmaat van de woningen en worden voorzien van een ruime tuin- en fietsenberging. De achterdeur mondt niet rechtstreeks uit in de leefruimte, maar dieper in de woning. Deze insprong zorgt tevens voor extra licht in de badkamer op de eerste verdieping en voor een individuele afleesbaarheid van de eigen woning aan de tuinzijde. Traditionele baksteengevels en geprefabriceerd betonnen invulpanelen moeten enerzijds zorgen voor economie in bouwbaarheid en onderhoud, maar anderzijds ook voor herkenbaarheid en poëzie.

BESLOTEN PRIJSVRAAG ism Dhooghe-Meganck Architecten

BUDGET: 6.561.162,32 euro

2018

Site Filature Du Rabot
9000 Gent
België

WoninGent / Prijsvraag / BESLOTEN PRIJSVRAAG / 4688m²

Het project van de Filature wordt gekenmerkt door een aantal grote stedenbouwkundige volumes met een industrieel verleden. Gezien deze rijke geschiedenis dat het in zich draagt, is de inbedding van beide projectdelen (de grondgebonden woningen en de gestapelde appartementen) een cruciaal uitgangspunt voor ons. De volledige wijk en in het bijzonder de groepswoningbouw langs de noordzijde van de Filaturestraat profiteren van de groene flank van het Bloemekenspark. De doorwaadbaarheid tussen de reeds eerder opgetrokken groepswoningen wordt doorgetrokken in ons voorstel voor de nieuwe gestapelde appartementen. Groene vingers strekken zich uit doorheen deze wisselende assen. Beide gebouwdelen vormen het gezicht van de toegang tot de nieuwe ontwikkeling. Een duidelijke morfologie met een uniforme kroonlijst voor de grondgebonden woningen, naar analogie met de arbeiderswijk, en een enkelvoudige vertrapping van de kroonlijst van de sociale appartementen, waardoor een duidelijk leesbaar baken aan de Filaturestraat ontstaat, doet een interessant morfologische dialoog ontstaan in weerwerk tot de diversiteit van de achterliggende woonvormen. De opdeling van het gestapeld volume in drie ten opzichte van elkaar geïnclineerde volumes, brengt het gebouw op maat en optimaliseerd de zichten naar het Bloemekenspark. Slechts twee ontsluitingen zorgen voor een optimale bediening van de appartementen. Tussen beide ontsluitingen wordt op het maaiveld een brede onderdoorgang voorzien, dewelke zich onderschrijft in de doorwaadbaarheid van de reeds gerealiseerde groepswoningen. Het gros van de appartementen zijn hoekappartementen, voorzien van een hoekterras, waardoor ze van een dubbele oriëntatie kunnen genieten. De onderliggende parking is in overeenstemming met de bovenliggende planindeling. De grondgebonden woningen vormen een bescheiden tegenhanger met een uniforme kroonlijst van twee bouwlagen over de volledige breedte. In relatie tot de modulering van het naastliggend gereconverseerd erfgoed krijgen de woningen twee-aan-twee gekoppelde architecturaal rijk gedetailleerde inkomportalen. Overdekte inkompartijen zorgen voor een zachte overgang met het openbaar domein. Tuinen evolueren met de beukmaat van de woningen en worden voorzien van een ruime tuin- en fietsenberging. De achterdeur mondt niet rechtstreeks uit in de leefruimte, maar dieper in de woning. Deze insprong zorgt tevens voor extra licht in de badkamer op de eerste verdieping en voor een individuele afleesbaarheid van de eigen woning aan de tuinzijde. Traditionele baksteengevels en geprefabriceerd betonnen invulpanelen moeten enerzijds zorgen voor economie in bouwbaarheid en onderhoud, maar anderzijds ook voor herkenbaarheid en poëzie.

BESLOTEN PRIJSVRAAG ism Dhooghe-Meganck Architecten

BUDGET: 6.561.162,32 euro

2018 - 2018

Site Filature Du Rabot
9000 Gent
België