Skip to main content

Bouwmaatschappij De Noorderkempen / 950m²

KANSEN GEVEN AAN HET MAAIVELD
Een straatprofiel gedomineerd door de wagen: poorten, geschilderde parkeervakken op de straat en dwarse parkeerplaatsen. Het straatbeeld kan geoptimaliseerd worden ifv van een levendig straatbeeld en een veilige schoolomgeving. Wij hebben resoluut gekozen om de wagen uit het gevelbeeld te weren en kansen te geven aan het maaiveld met een levendige plint : wonen en toekomen krijgen een plaats. Door de parkeerplaatsen te compacteren achteraan in de diepste hoek van het terrein, onstaat een verschil in bouwdiepte en planopbouw. De doorsteek wordt weggetrokken van de oversteekplaats en opgeladen met nevenfuncties: een ruime collectieve fietsenberging, een vuilnisberging, een raam naar een traphal, een uitweg en tegelijk toegang tot de tuintjes. De achteringelegen parkeerzone wordt ingegroend en is sociaal gecontroleerd door de omwonenden en wordt afgesloten van de straat.

FLIRTEN MET DE ROOILIJN
De interactie met de straat wordt geoptimaliseerd. De voordeur tot de gelijkvloerse woningen/appartementen en deze op de verdieping worden vormgegeven rondom een plek die de publiek-private overgang verzacht. De gevel springt lokaal terug van de voorheen evidente voorbouwlijn.
De versteende omgeving wordt ontlucht, de korrel van de bebouwing gereduceerd en groen krijgt kansen in het beeld van het openbaar domein. Het project toont zich hier genereus naar zijn context. De kracht van de solitaire bomen op de hoek, die mogelijks moeten verdwijnen bij een verdere ontwikkeling van het hoekperceel, wordt reeds gecompenseerd in voorliggend ontwerp. Een voordeur op de stoep wordt vervangen door een plek, waar het toekomen begeleid wordt onder een bladerdek, via een afsluitbaar poortje. Een gul gebaar voor de bewoners maar tegelijk voor de hele straat.

GEBUNDELDE TOEGANG EN SOCIALE CONTROLE
Om voldoende levendige gevels te vrijwaren worden de toegangen beperkt. Naast de onderdoorgang voor wagens en fietsen, worden drie gebundelde toegangen voorzien. Deze zijn hierdoor sociaal gecontroleerd en verschaffen de collectieve woonvorm leesbaarheid en duidelijkheid. Drie identieke traphallen, voorzien van daglicht, vormen samen met de ingegroende plekken langs de rooilijn een huiselijke toegang tot de woningen. Deze gebundelde toegangen zorgen voor een optimale brutto-netto verhouding in het plan. Zij verschaffen plaats aan de meters en tellers en stimuleren de sociale cohesie. Ook de gelijkvloerse woningen krijgen via deze traphallen een toegang. Dit versterkt het principe dat de duplexwoningen op de verdieping evenwaardig zijn, wat betreft type (de gelijkvloerse woningen zijn tevens allen aanpasbaar), buitenruimte,  leefkwaliteit en dus ook toekomen.

BUDGET: 1.240.000 euro

Wouter Verbiest, Chris Eeraerts
2016 - 2020

Albertstraat 2-8
2340 Beerse
België

Bouwmaatschappij De Noorderkempen / 950m²

KANSEN GEVEN AAN HET MAAIVELD
Een straatprofiel gedomineerd door de wagen: poorten, geschilderde parkeervakken op de straat en dwarse parkeerplaatsen. Het straatbeeld kan geoptimaliseerd worden ifv van een levendig straatbeeld en een veilige schoolomgeving. Wij hebben resoluut gekozen om de wagen uit het gevelbeeld te weren en kansen te geven aan het maaiveld met een levendige plint : wonen en toekomen krijgen een plaats. Door de parkeerplaatsen te compacteren achteraan in de diepste hoek van het terrein, onstaat een verschil in bouwdiepte en planopbouw. De doorsteek wordt weggetrokken van de oversteekplaats en opgeladen met nevenfuncties: een ruime collectieve fietsenberging, een vuilnisberging, een raam naar een traphal, een uitweg en tegelijk toegang tot de tuintjes. De achteringelegen parkeerzone wordt ingegroend en is sociaal gecontroleerd door de omwonenden en wordt afgesloten van de straat.

FLIRTEN MET DE ROOILIJN
De interactie met de straat wordt geoptimaliseerd. De voordeur tot de gelijkvloerse woningen/appartementen en deze op de verdieping worden vormgegeven rondom een plek die de publiek-private overgang verzacht. De gevel springt lokaal terug van de voorheen evidente voorbouwlijn.
De versteende omgeving wordt ontlucht, de korrel van de bebouwing gereduceerd en groen krijgt kansen in het beeld van het openbaar domein. Het project toont zich hier genereus naar zijn context. De kracht van de solitaire bomen op de hoek, die mogelijks moeten verdwijnen bij een verdere ontwikkeling van het hoekperceel, wordt reeds gecompenseerd in voorliggend ontwerp. Een voordeur op de stoep wordt vervangen door een plek, waar het toekomen begeleid wordt onder een bladerdek, via een afsluitbaar poortje. Een gul gebaar voor de bewoners maar tegelijk voor de hele straat.

GEBUNDELDE TOEGANG EN SOCIALE CONTROLE
Om voldoende levendige gevels te vrijwaren worden de toegangen beperkt. Naast de onderdoorgang voor wagens en fietsen, worden drie gebundelde toegangen voorzien. Deze zijn hierdoor sociaal gecontroleerd en verschaffen de collectieve woonvorm leesbaarheid en duidelijkheid. Drie identieke traphallen, voorzien van daglicht, vormen samen met de ingegroende plekken langs de rooilijn een huiselijke toegang tot de woningen. Deze gebundelde toegangen zorgen voor een optimale brutto-netto verhouding in het plan. Zij verschaffen plaats aan de meters en tellers en stimuleren de sociale cohesie. Ook de gelijkvloerse woningen krijgen via deze traphallen een toegang. Dit versterkt het principe dat de duplexwoningen op de verdieping evenwaardig zijn, wat betreft type (de gelijkvloerse woningen zijn tevens allen aanpasbaar), buitenruimte,  leefkwaliteit en dus ook toekomen.

BUDGET: 1.240.000 euro

Wouter Verbiest, Chris Eeraerts
2016 - 2020

Albertstraat 2-8
2340 Beerse
België