Skip to main content

Gemeente Niel

Samen met de gemeente willen we de stap zetten van het abstracte RUP naar een uitgewerkt projectvoorstel op schaal van het dorp. We stellen een sterk project voor, met het RUP als vertrekpunt, rekening houdend met de gevraagde bebouwingsindex van 33% en optimaal rekening houdend met de input van de participatiemomenten. Wij delen de ambitie van de gemeente voor deze centrale plek en we willen een nieuw hoofdstuk in het toekomstverhaal van Niel schrijven.

Met dit projectvoorstel willen we een vrij gekomen binnenruimte in het centrum nieuw leven inblazen en de dorpskern versterken. Op deze centrale locatie kunnen we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp. We presenteren een ambitieuze toekomstvisie die de geschiedenis van deze centrale plek en een antwoord op de hedendaagse behoeften naadloos met mekaar verbindt.

Met het Nielderhoff voegen we een cruciaal puzzelstuk toe in een centraal bouwblok in het dorp. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel van Niel en vrijwaart tegelijk een waardevolle ecologische groene ruimte. Het wordt een plek waar een compacte dorpse ontwikkeling en ecologische rust mekaar ontmoeten. Nielderhoff geeft een aanzet voor een duurzame toekomstvisie voor Niel en vergroot bovendien de leesbaarheid van het dorp. Met de ontwikkeling hebben we de ambitie om een uniek project te creëren en tegelijk een voorbeeldproject voor zowel Niel als gelijkaardige uitdagingen in andere gemeentes.

Het gemeenschapsgevoel en de dorpse schaal van Niel is voor ons cruciaal en willen we versterken met dit project. Het nieuwe project staat ten dienste van de inwoners van Niel. Handel en nieuwe gemeenschapsruimtes versterken het dorpshart. Een dorpse publieke aanleg verbindt een gemengde woonontwikkeling met zowel een- als meergezinshuizen en stimuleert verbindingen voor de bestaande omwonenden. De nieuwe ontwikkeling wordt compact geclusterd en aangetakt aan de zijde van het dorpscentrum. Aan de andere zijde vrijwaren en versterken we de groene pit van het bouwblok en gaan we op zoek naar ecologische meerwaarde op zowel het niveau van de ontwikkeling als op schaal van het bouwblok en Niel.

In samenwerking met
BRUT - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN + LAND LANDSCHAPSRCHITECTEN

Dorpstraat
2845 Niel
België

Gemeente Niel

Samen met de gemeente willen we de stap zetten van het abstracte RUP naar een uitgewerkt projectvoorstel op schaal van het dorp. We stellen een sterk project voor, met het RUP als vertrekpunt, rekening houdend met de gevraagde bebouwingsindex van 33% en optimaal rekening houdend met de input van de participatiemomenten. Wij delen de ambitie van de gemeente voor deze centrale plek en we willen een nieuw hoofdstuk in het toekomstverhaal van Niel schrijven.

Met dit projectvoorstel willen we een vrij gekomen binnenruimte in het centrum nieuw leven inblazen en de dorpskern versterken. Op deze centrale locatie kunnen we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp. We presenteren een ambitieuze toekomstvisie die de geschiedenis van deze centrale plek en een antwoord op de hedendaagse behoeften naadloos met mekaar verbindt.

Met het Nielderhoff voegen we een cruciaal puzzelstuk toe in een centraal bouwblok in het dorp. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel van Niel en vrijwaart tegelijk een waardevolle ecologische groene ruimte. Het wordt een plek waar een compacte dorpse ontwikkeling en ecologische rust mekaar ontmoeten. Nielderhoff geeft een aanzet voor een duurzame toekomstvisie voor Niel en vergroot bovendien de leesbaarheid van het dorp. Met de ontwikkeling hebben we de ambitie om een uniek project te creëren en tegelijk een voorbeeldproject voor zowel Niel als gelijkaardige uitdagingen in andere gemeentes.

Het gemeenschapsgevoel en de dorpse schaal van Niel is voor ons cruciaal en willen we versterken met dit project. Het nieuwe project staat ten dienste van de inwoners van Niel. Handel en nieuwe gemeenschapsruimtes versterken het dorpshart. Een dorpse publieke aanleg verbindt een gemengde woonontwikkeling met zowel een- als meergezinshuizen en stimuleert verbindingen voor de bestaande omwonenden. De nieuwe ontwikkeling wordt compact geclusterd en aangetakt aan de zijde van het dorpscentrum. Aan de andere zijde vrijwaren en versterken we de groene pit van het bouwblok en gaan we op zoek naar ecologische meerwaarde op zowel het niveau van de ontwikkeling als op schaal van het bouwblok en Niel.

In samenwerking met
BRUT - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN + LAND LANDSCHAPSRCHITECTEN

2017 - 2024

Dorpstraat
2845 Niel
België