Skip to main content

GALLIFORT SITE| DEURNE | ISM ATELIER ARNE DERUYTER

Wanneer we ons vandaag de vraag stellen hoe onderwijs op een relevante en betekenisvolle manier vorm kan krijgen, kunnen we niet blind blijven voor een aantal maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Onze masterplanvisie voor de Gallifort site stelt dan ook een schoolomgeving voorop die aangrijpingspunten voorziet voor deze uitdagingen. Met deze visie willen we de dialoog aangaan met de directies en initiatiefnemers omdat we van mening zijn dat een stedelijke schoolsite enkel samen met alle betrokkenen kan uitgroeien tot een boeiende educatieve omgeving..

Plaats maken voor ontplooiiing, sport en spel

Het ontwerpend onderzoek binnen het gedefinieerde perceel bracht al snel het besef dat de beschikbare plaats verstandig aangewend diende te worden. In die zin werd de opdracht ook een oefening in plaats maken. Een belangrijk uitgangspunt van onze visie is dat we voldoende open ruimte willen behouden en dit ook op volle grond om volop toe te laten in te zetten op een productieve landschappelijke component die zich op wijkniveau ontvouwt. We zien opportuniteiten om de strikt beschikbare perceelscontour naar beeld en synergieën uit te breiden tot de wijk en buurt. Er is een sterke connectie mogelijk met het toekomstige park, maar ook op de site zelf willen we een aaneengesloten ruime beschutte groenruimte laten ontstaan. We voegen graag een productieve landschapscomponent toe, over het programma heen, vanuit de overtuiging dat hier een unieke opportuniteit rust om tot een hedendaagse educatieve omgeving te komen die nauw verbonden is met het omliggende woonweefsel en de aanliggende groenruimtes. We versterken ons team met de expertise van Atelier Arne Deruyter met het oog op een evenwaardige aandacht en partner in de dialoog voor de onbebouwde groenruimte als voor het bebouwde programma. We zien deze opdracht als een oefening in plaats maken, ruimte laten voor ontplooiing, spel en sportaanleiding en volwaardig groen in volle grond en aanvullend op de verdiepingen en daken. We kijken ernaaruit om dit samen verder vorm te geven in het besef dat wat voorligt een eerste stap is gebaseerd op een pril programma van eisen. 

In samenwerking met atelier Arne Deruyter.

Bosuil 138
2100 Deurne
België

GALLIFORT SITE| DEURNE | ISM ATELIER ARNE DERUYTER

Wanneer we ons vandaag de vraag stellen hoe onderwijs op een relevante en betekenisvolle manier vorm kan krijgen, kunnen we niet blind blijven voor een aantal maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Onze masterplanvisie voor de Gallifort site stelt dan ook een schoolomgeving voorop die aangrijpingspunten voorziet voor deze uitdagingen. Met deze visie willen we de dialoog aangaan met de directies en initiatiefnemers omdat we van mening zijn dat een stedelijke schoolsite enkel samen met alle betrokkenen kan uitgroeien tot een boeiende educatieve omgeving..

Plaats maken voor ontplooiiing, sport en spel

Het ontwerpend onderzoek binnen het gedefinieerde perceel bracht al snel het besef dat de beschikbare plaats verstandig aangewend diende te worden. In die zin werd de opdracht ook een oefening in plaats maken. Een belangrijk uitgangspunt van onze visie is dat we voldoende open ruimte willen behouden en dit ook op volle grond om volop toe te laten in te zetten op een productieve landschappelijke component die zich op wijkniveau ontvouwt. We zien opportuniteiten om de strikt beschikbare perceelscontour naar beeld en synergieën uit te breiden tot de wijk en buurt. Er is een sterke connectie mogelijk met het toekomstige park, maar ook op de site zelf willen we een aaneengesloten ruime beschutte groenruimte laten ontstaan. We voegen graag een productieve landschapscomponent toe, over het programma heen, vanuit de overtuiging dat hier een unieke opportuniteit rust om tot een hedendaagse educatieve omgeving te komen die nauw verbonden is met het omliggende woonweefsel en de aanliggende groenruimtes. We versterken ons team met de expertise van Atelier Arne Deruyter met het oog op een evenwaardige aandacht en partner in de dialoog voor de onbebouwde groenruimte als voor het bebouwde programma. We zien deze opdracht als een oefening in plaats maken, ruimte laten voor ontplooiing, spel en sportaanleiding en volwaardig groen in volle grond en aanvullend op de verdiepingen en daken. We kijken ernaaruit om dit samen verder vorm te geven in het besef dat wat voorligt een eerste stap is gebaseerd op een pril programma van eisen. 

In samenwerking met atelier Arne Deruyter.

2021 - 2024

Bosuil 138
2100 Deurne
België